Kaj o prodajnih treningih menijo udeleženci

Aleš Škulj

Strokovni sodelavec za izobraževanje

V podjetju smo v želji po dvigu ravni komunikacije z vedno bolj zahtevnimi strankami in neizprosno konkurenco, povabili k sodelovanju g. Igorja Koščaka, ki nas je prepričal s poznavanjem tematike in energijsko polnim nastopom. Naša odločitev se je izkazala za pravilno,saj so ga udeleženci sprejeli prav zaradi odličnega podajanja snovi, Prej zapleteni in strah zbujajoči primeri zahtevnih strank, so z njegovo pomočjo postali enostavni in komunikacijske rešitve predvsem  v praksi,  takoj uporabne. Všeč nam je bila sproščena atmosfera in visok ritem dela. Udeležence delavnice je Igor spodbujal h kreativnim rešitvam, iskanjem logičnih zaključkov in predvsem je njegovo poznavanje prodajnega procesa pripomogla, k zadovoljstvu in obsežnim zapiskom, ki sedaj kot opozorila krasijo delovni prostor.
Na podlagi prve izkušnje, smo se odločili za nadaljevanje sodelovanja. Igorjeva zagnanost pripeljati udeležence na višji nivo je tisto, kar nas v podjetju zanima, ko se odločamo za sodelovanje z zunanjimi izvajalci izobraževanja.


Nina Šter

Komercialistka svetovalka

Delo z ljudmi je posebno poslanstvo, predvsem kadar govorimo o zavarovalniški panogi.

V sklopu Vzajemne zdravstvene zavarovalnice imamo izvedenih veliko različnih izobraževanj. Ta nas opremijo z novimi znanji in nas navdihnejo za nadaljnje delo.

Od vseh opravljenih tečajev, seminarjev in izobraževanj na temo prodaje in prodajnih veščin, mi je bil Igorjev pristop najboljši. Že ob prvem srečanju je pustil zelo dober vtis in ga tudi zadržal do konca izobraževanja. Delavnica je bila interaktivna, zabavna, predvsem pa poučna. Izhajal je iz konkretnih primerov in na le-teh se največ naučiš.

Med samim izobraževanjem smo imeli zastavljeno določeno nalogo, ki smo jo izvedli bodisi v paru ali pa samostojno. Primer smo nato predstavili, ga konkretizirali ter iskali najboljše možne rešitve. Igorjeva prednost je tudi v sproščenosti. Kadar si sproščen, daš največ od sebe.


Jakup Mujakić

Vodja oddelka za upravljanje s človeškimi viri v družbi T-2

V družbi T-2 smo z Igorjem v preteklih letih sodelovali kar nekajkrat. Na izobraževanjih, ki smo jih organizirali, je pokazal visok nivo strokovnosti in kompetentnosti na različnih področjih. Na podlagi iztočnic, ki smo mu jih predhodno poslali, je celotno izobraževanje prilagodil našim potrebam, pri tem pa se izkazal s svojo fleksibilnostjo, znanjem in dragocenimi izkušnjami. Še posebej smo bili navdušeni nad njegovimi delavnicami, kjer smo pridobili vrsto koristnih nasvetov in nadgrajevali svoje praktično znanje. Kot odličnega sogovornika in cenjenega predavatelja ga vsem, ki želite bogatiti svoje kompetence in veščine, toplo priporočam.


Alen Osterman

Direktor naročniške službe

V želji doseči napredek pri učinkovitosti prodaje, dvigu nivoja komunikacije ter poenotenju uporabniške izkušnje smo skrbno izbirali tistega svetovalca, za katerega bomo resnično verjeli, da nam lahko pomaga doseči največji napredek.
Odgovor na vprašanje zakaj smo se odločili, da nam ravno Igor Koščak lahko najbolj pomaga pri izboljšanju prodaje ter uporabniške izkušnje, ki jo želimo posredovati našim uporabnikom, je sila preprost. Odgovor nam je ponudila 2-dnevna praktična delavnica, ki smo jo izvedli z vsakim izmed petih različnih ponudnikov storitev svetovanja, na podlagi katerih so kar udeleženci kasnejšega usposabljanja preko različnih kriterijev izbirali tistega za katerega verjamejo, da jim lahko omogoči največji napredek.
Zavedamo se, da gre za področja, ki pravzaprav nimajo končnega cilja, temveč je njihov končni cilj konstantni napredek, zato je še toliko bolj pomembno najti partnerja za tovrstno dolgoročno sodelovanje. Mi smo ga uspeli najti v sodelovanju z Igorjem Koščakom.
Kasnejša usposabljanja pod vodstvom Igorja Koščaka pa so dejansko potrdila pravilnost naše izbire.


Dražen Vranješ

Direktor prodaje

Za sodelovanje z g. Koščakom smo se odločili na podlagi priporočil in potrebe na, da naše prodajno osebje prestavimo na zahtevnejši nivo prodaje. Zaradi planirane nove celostne podobe Bolha.com je bila naša želja, da kupcem ponudimo nov, drugačen predvsem pa svetovalni pristop k oglaševanju na naših straneh. V ta namen je bilo potrebno doseči tudi miselni preskok v razmišljanju celotne prodajne ekipe.
Z g. Koščakom sem v času priprave na delavnico intenzivno sodeloval in presenetilo me je kako zelo se je poglobil v našo organizacijo ter zaposlene kot posameznike in na koncu vsebino delavnice in vse praktične pripravil naši organizaciji ter predvsem zaposlenim po meri. Teme, ki smo jih obravnavali niso bile v danem momentu pomemebne za vsakega udeleženca vendar je g. Koščak kljub vsemu uspel aktivirati v sodelovanje tudi tiste in v njih vzbuditi zanimanje za temo.
Najboljšo potrditev, da je g. Koščak opravil svoje delo odlično so nam dali ravno zaposleni, saj so tako v času med delavnicami, kot tudi po končanem izobraževanju še vedno ostali v stiku z njim z namenom pridobivanja določenih nasvetov ali mnenj. Najpomembnejše zame pa ostaja dejstvo, da smo uspeli veliko večino znanja in idej pridobljenih v času delavnice takoj implementirati v vsakdanje delo in da se le to uporablja še danes. S prenosom znanja znotraj podjetja pa se uporablja tudi v ostalih oddelkih izven prodaje.


Goran Valentan

Vodja maloprodaje

Delavnice z Igorjem so bile zelo dobre in predvsem učinkovite; takšne ki prinašajo rezultate. Čeprav na prvo žogo utirajo drugačne pristope in se zdijo nenavadne, po nekaj časa uporabe v praksi hitro ugotoviš, da so edine primerne za pristop k boljšemu rezultatu. Pridobljeno znanje z  veseljem uporabljam v praksi. 


Aleš Jerman

Strokovni sodelavec za razvoj zavarovalnih zastopnikov

Idejno sveže in takoj uporabno v praksi. V interakciji z udeleženci izobraževanja ravno dovolj pogumno in provokativno. Kar pa se meni mi zdi najpomembnejše, zelo težko mu boste prodali še tako dober izgovorov v smeri, da nečesa ne bi bilo treba ali pa da je nekaj težko.


Rok Podgornik

Direktor

Naše sodelovanje z Igorjem je odlično, saj nam prinaša pozitivne rezultate v telefonski prodaji. Igor s pomočjo svojih bogatih izkušenj hitro prepozna težave, s katerimi se spopada prodajna ekipa in tudi posamezni prodajalec, in vedno ponudi učinkovito konkretno rešitev. Zelo pomembno je, da se tudi prodajalci zavedajo dodane vrednosti tovrstnega izobraževanja in se ga z veseljem udeležujejo.

Igorjevo strokovno pomoč tako priporočam vsem, ki želijo povečati učinkovitost telefonske prodaje v podjetju.


Nataša Mithans

Direktorica marketinga in prodaje

Igor Koščak je za naš razširjen prodajni tim pripravil izobraževalni seminar iz področja direktne prodaje, mreženja in ključnih kupcev. Izobraževanje je bilo pripravljeno zelo profesionalno in kar je najpomembneje, predavatelj je izhajal iz konkretnih primerov iz prakse in bil sposobne odgovoriti na vsa vprašanja naših zaposlenih. Delo je bilo zelo interaktivno, predavatelj se je ves čas trudil, da je bila komunikacija dvosmerna in da smo iskali rešitve na naše izzive.

Kar je bilo za mene kot organizatorja izobraževanja zelo pomembno je fleksibilnost pri pripravi učnega načrta, saj se je prilagodil vsem našim zahtevam, obenem pa svetoval, če bi katera zahteva preveč posegala v kvaliteto izobraževanja. Seminar je pozitivno vplival na celotno prodajno ekipo, saj jim je potrdil, da določene stvari delajo že sedaj dobro, hkrati pa jim postregel z orodji in priporočili, kako svoje delo še izboljšati.

Seminar z veseljem priporočam vsem vodjem in prodajnikom, ki želijo interaktivno delo, možnosti takojšnje aplikacije teorije v prakso in takojšne rezultate pri dodatnem zagonu prodajnim predstavnikom.


Gregor Štampohar

Direktor

Trening z Igorjem Koščakom – vse kar prodajnik potrebuje!

Z Igorjem smo sodelovali večkrat v preteklih nekaj letih in moram izraziti spoštovanje do njegovih sposobnosti, kako skozi zanimive treninge pretvori svoje izkušnje iz prakse v prodaji, izboljšanju uporabniške izkušnje na naše prodajnike, skrbnike ključnih strank in druge zaposlene. Največja dodana vrednost Igorja je verjetno tista, katere si od teh treningov vsi želimo – boljši rezultati in motivirani zaposleni. To smo z Igorjem tudi dosegli. Obenem, pa ima ogromno izkušenj tudi pri selekciji kadrov, kjer moram reči, da nam je uspel identificirati kaj nekaj potencialnih kadrov, ki so sedaj vodilni na svojih področjih.

Kontaktiraj me

Vse pravice pridržane! 2023 Prosperitas